Вт. Тра 21st, 2024
u0432u0430u043au0430u043du0441u0456u0457

За перший квартал 2024 року український бізнес посилив позитивні очікування щодо ділової активності в наступні 12 місяців.

Про це свідчить дослідження Нацбанку, повідомляє прес-служба відомства. Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) зріс до 103.0 % порівняно зі 101.6% у четвертому кварталі 2023 року.

u0420u0438u0442u0435u0439u043b u0432 u0422u0435u043bu0435u0433u0440u0430u043c

Незважаючи на безпекові ризики та логістичні труднощі, в тому числі з перетином кордону, респонденти прогнозували помірне зростання обсягів виробництва товарів та послуг, а також були позитивно налаштовані щодо розвитку власних підприємств. Тривало поліпшення інфляційних очікувань, натомість курсові очікування незначно погіршилися, – йдеться у повідомленні.

Учасники опитування НБУ позитивно оцінили свій майбутній фінансово-економічний стан, майбутні обсяги реалізації власної продукції та інвестиційні видатки.

Найбільше стримують розвиток підприємств воєнні дії та їх наслідки. Також суттєво посилився вплив браку кваліфікованих працівників.

Макроекономічні очікування бізнесу

Четвертий квартал поспіль підприємці заявляють про очікування зростання обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців, баланс відповідей становив 8.5% порівняно з 15.2% у ІV кварталі.

Поліпшення інфляційних очікувань триває шостий квартал поспіль: у І кварталі 2024 року очікувана в найближчі 12 місяців річна інфляція становила 11.0% порівняно з 11.3% у попередньому кварталі.

Найвагомішим проінфляційним чинником залишається війна для 82.8% респондентів.Зберігається суттєвий вплив чинника “витрати на виробництво” (65.8%). Водночас посилився вплив курсового чинника – до 59.5%.

У НБУ відзначають незначне погіршення курсових очікувань, так, середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 40.44 грн/дол. США (в попередньому кварталі – 40.06 грн/дол. США).

Очікування щодо власного розвитку

Поточний фінансово-економічний стан підприємств усе ще слабкий, однак триває його поступове поліпшення. Баланс відповідей становив “мінус” 1.4% порівняно з “мінус” 5.6% у четвертому кварталі.

Поліпшення фінансово-економічного стану власних підприємств у наступні 12 місяців бізнес оцінив стримано: баланс відповідей – 3.7% (у ІV кварталі – 4.1%).

Найоптимістичніші оцінки надали підприємства добувної промисловості та будівництва – баланси відповідей 15.9% та 15.8% відповідно.

Щодо обсягів реалізації продукції респонденти зберегли оптимістичні прогнози: баланси відповідей – 10.6% і 6.8% відповідно.

Зростання загальних обсягів реалізації продукції очікують респонденти більшості ВЕД, найсуттєвіше – будівництва, сільського господарства та добувної промисловості (баланс відповідей 21.1%,16.0% та 13.6% відповідно). Зростання обсягів реалізації продукції на зовнішньому ринку переважно очікують підприємства добувної, переробної промисловості, торгівлі, а також транспорту та зв’язку, – пояснюють в НБУ.

Щодо зміни рівня інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар підприємці зберегли позитивні оцінки: баланс відповідей 8.3 % (у IV кварталі – 6.6%).

Пом’якшуються песимістичні оцінки щодо інвестиційних видатків на будівельні роботи: баланс відповідей “мінус” 1.5%.

На жаль, бізнес продовжує очікувати зменшення кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей – “мінус” 6.3%.

Найпесимістичніші прогнози надали респонденти добувної промисловості, будівництва, а також енерго- та водопостачання.

Проте респонденти підприємств торгівлі четвертий квартал поспіль прогнозували збільшення кількості працівників. Продовжили посилюватися очікування щодо зростання витрат на оплату праці одного найманого працівника: баланс відповідей – 62.6% порівняно з 57.9% у ІV кварталі.

Частка респондентів, які планують брати банківські кредити, дещо знизилася і становила 34.9% (у четвертому кварталі – 36.0%).

Підприємства, що планують залучати кредити, традиційно надають перевагу кредитам у національній валюті – 81.1% (у четвертому кварталі – 80.3%).